Fundacja Koliber

Gospel

Koszalińska Grupa Gospel

Zapraszamy na stronę www.gospelkoszalin.pl

Chóralistyka

Seminarium prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Celem Seminarium jest podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w Koszalinie i okolicach z chórami, zespołami wokalnymi, instrumentalnymi, zespołami ludowymi, nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne w szkołach i instytucjach kultury a także jako kurs przygotowawczy dla młodzieży licealnej pragnącej w przyszłości kształcić się na kierunkach dyrygenckich lub chórmistrzowskich.
Chcemy, aby wzrost kompetencji kadry prowadzącej regionalne zespoły amatorskie spowodował podnoszenie się ich poziomu wykonawczego niosąc lepsze doznania artystyczne i satysfakcję zarówno dla koszalińskich wykonawców jak i słuchaczy. Aby był zachętą dla młodzieży naszego miasta do czynnego angażowania się w sztukę amatorską, poszerzania zainteresowań , doskonalenia się i rozwoju talentów.
Uczestnicy: Seminarium jest przeznaczone dla chórmistrzów, kapelmistrzów, nauczycieli, instruktorów oraz jako propedeutyka dla młodzieży licealnej. W ramach seminarium będą odbywać się zajęcia z dyrygowania, emisji głosu. Organizatorzy przewidują również, w zależności od zapotrzebowania, zorganizowanie kursu w zakresie emisji głosu mówionego dla nauczycieli pragnących zadbać o technikę prawidłowego i efektywnego mówienia w celu zapewnienia sobie prawidłowej pracy i higieny narządu głosu w zawodzie nauczyciela.
fot. R. Suszczak

Seminarium 2016/17
Opieka merytoryczna, naukowa i artystyczna: Akademia Sztuki w Szczecinie.
Kadra Seminarium:
- dr hab. Jacek Kraszewski prof. nadzwyczajny AS w Szczecinie -dyrygent symfoniczny, operowy i chórmistrz
- dr hab. Radosław Wilkiewicz prof. nadzwyczajny AS w Szczecinie – dyrygent, chórmistrz, śpiewak, kierownik seminarium.
Miejsce: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie
Termin: październik 2016 - czerwiec 2017
Terminarz: Zajęcia odbywają się w soboty, 2 razy w miesiącu.
9:00 - 13:30 - zajęcia grupowe
13:30 - 16:30 - zajęcia indywidualne (lub w piątki wg indywidualnych ustaleń)

Zakres zajęć:
a) 36 godzin grupowego seminarium w zakresie prowadzenia zespołów,
b) 36 godzin grupowego seminarium w zakresie emisji zbiorowej,
c) 36 godzin grupowego seminarium w zakresie dyrygentury,
d) 18 godzin zajęć indywidualnych z dyrygowania.
Koszty: 200zł/m-c x dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
Kierownik seminarium: prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Radosław Wilkiewicz

Konkurs chórów

fot. R. Suszczak

Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat"

 • Konkurs organizowany jest co rok, przemiennie, w Koszalinie i Słupsku.
 • Celami konkursu są: popularyzacja idei śpiewu chóralnego; konfrontacja wykonawcza i zdobywanie doświadczenia artystycznego przez uczestników; doskonalenie poziomu wykonawczego chórów i dyrygentów, poszerzanie i prezentowanie repertuaru; wymiana doświadczeń, myśli twórczej, tworzenie więzi międzyludzkich oraz konsolidowanie środowiska chóralnego również pod kątem pokoleniowym; zainteresowanie muzyką chóralną szerszej publiczności.
 • W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie amatorskie zespoły chóralne z kraju i z zagranicy. Zespoły muszą mieć minimum 12 śpiewaków na scenie.
 • Zespoły przygotowują do oceny Jury program dowolny składający się z pieśni, z których co najmniej 2 śpiewane będą a cappella. Łączny czas pobytu zespołu na scenie nie może przekraczać 15 minut.
 • W każdej kategorii z osobna przewiduje się przyznanie Lauru Moniuszkowskiego za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki.
 • Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres pomeraniacantat@gmail.com

III Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat 2017"

Trzecia edycja konkursu realizowana jest w Koszalinie w dniach 17-18 czerwca 2017 r.

JURY
prof. Anna Domańska
prof. Dariusz Dyczewski
prof. Janusz Stanecki
prof. Rolandas Daugela z Kowna (Litwa)

PROGRAM KONKURSU

17.06.2017 Sobota
10:00 Powitanie
10:15 Chór Wojtana Koszalin
10:30 Chór Kameralny CK 105 z Koszalina
10:45 Chór XIV LO im. Stanisława Staszica" w Warszawie
11:00 Chór „Potik” Koszalin
11:15 Stowarzyszeni Śpiewacze CANTO ALEGRE w Łodzi
11:30 MIĘDZYSZKOLNY CHÓR „DOMINANTA” z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach
11:45-12:30 Przerwa
12:30 Chór ukraińskiej mniejszości narodowej OBERIH z Miastka
12:45 Chór Gaudeamus Wejherowo
13:00 Chór Cantores Sanctae Barbarae przy parafii św. Barbary w Warszawie
13:15 Chór „Parati Semper” ze Świecia
13:30 Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki".
13:45 Pro Vocalis UAM w Kaliszu
18:00 Koncert Chórów

18.06.2017 Niedziela
10:00 Powitanie
10:15 Chór Soli Deo z Nakła nad Notecią
10:30 Chór Frontowe Drogi Koszalin
10:45 Chór Intencja z NSM i stopnia w Nakle nad Notecią
11:00 Chór Młodzieżowy Gimnazjum Muzycznego ze Stockholmu / Stockholms Musikgymnasium Youth Choir
11:15 Chór Nadzieja z Nakła nad Notecią
14:00 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

PRZESŁUCHANIA
Przesłuchania w 2017 roku będą prowadzone w sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin

OPŁATY
Opłata uczestnictwa wynosi 10zł od każdej osoby zgłoszonej do występu na scenie.
mbank PL26 1140 2004 0000 3202 7657 8031
FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI I KULTURY "KOLIBER"
75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 14/64
tytułem wpłaty: „Pomerania Cantat 2017, nazwa chóru/zespołu”.

NOCLEGI
Koszty zakwaterowania pokrywają zespoły. Polecane noclegi:
DOM STUDENTA (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie) - ul. Leśna 1 - tel.94 343 33 06
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół nr 10 - ul. Gnieźnieńska 8 - tel. 94 342 60 68, 517 582 761

BIURO KONKURSOWE
Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin, pok. 107

KONTAKT
Robert Suszczak, tel. +48 94 342 20 22, tel. +48 696 45 44 19, email: kontakt@fweik.org lub email: pomeraniacantat@gmail.com
 

II Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat 2016"

Słupsk, 28-29 maja 2016 r.
aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
ul. Adama Mickiewicza 32, 67-200 Słupsk

JURY

 • dr hab. Jerzy Rachubiński (Akademia Muzyczna w Łodzi)
 • prof. Marcin Tomczak (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
 • dr hab. Barbara Halec (Akademia Sztuki w Szczecinie)

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ
28 maja 2016 r.
11:00 – 11:15    Chór "Dominanta" - Mścice
11:15 – 11:30    Chór Koszalin Canta - Koszalin
11:30 – 11:45    Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego Academia Musica - Słupsk
11:45 – 12:00    Chór Żeński Gaudeamus - Wejherowo
12:00 – 12:15    Chór młodzieżowy Kantele - Słupsk
12:15 – 12:30    Chór "Akatyst" - Kcynia
12:30 – 12:45    ---
12:45 – 13:00    Chór Parati Semper - Świecie
13:00 – 13:15    Stowarzyszenie Chór "Camerata" - Września
13:15 – 13:30    Chór Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Nakle nad Notecią - Nakło nad Notecią
 
29 maja 2016 r.

10:00 – 10:15    Chór Fantazja – Słupsk
10:15 – 10:30    Chór "Frontowe Drogi" - Koszalin
10:30 – 10:45    Gdyński Chór Kameralny - Gdynia
10:45 – 11:00    Chór Kameralny Akademii Muzycznej W Gdańsku - Gdańsk
11:00 – 11:15    Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II ST.w Słupsku - Słupsk
11:15 – 11:30    Chór Soli Deo - Nakło nad Notecią
 
12:00 – 12:15    Chór Zielonogórskiego Ośrodka Kultury - Zielona Góra
12:15 – 12:30    Chór „Symfonia” - Gdynia
12:30 – 12:45    Chór Nadzieja - Nakło nad Notecią
12:45 – 13:00    Stowarzyszenie Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Łodzi - Łódź
13:00 – 13:15    Chór Wojtana - Koszalin
13:15 – 13:30    Chór Akademicki "Coro Da Camera" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Poznań

 

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

28.05 (sobota), godz. 19:00
Koncert galowy chórów: Canzona CK 105, Kanon z Cewlina, Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego Academia Musica 
Kościół pw. Św. Jacka w Słupsku, ul. Dominikańska 3

29.05 (niedziela), godz. 9:00
Msza święta z udziałem chóru Parati Semper
Kościół Serca Jezusowego w Słupsku

29.05 (niedziela), godz. 10.00
Msza święta z udziałem chóru Gaudeamus z Wejherowa
Sanktuarium Św. Józefa OBL NMP w Słupsku

29.05 (niedziela), godz. 11:00
Msza święta z udziałem chóru Stowarzyszenie Chór "Camerata"
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Ustce

29.05 (niedziela), godz. 17:00
Koncert galowy laureatów i ogłoszenie wyników konkursu
Kościół Mariacki w Słupsku, ul. Dominikańska 1

I Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat 2015"

W Konkursie w 2015 roku uczestniczyło 13 amatorskich zespołów chóralnych z kraju.
Przesłuchania odbyły się 28 czerwca 2015 r. w Filharmonii Koszalińskiej.

Jury

dr hab. Anna Tarnowska
prof. Waldemar Górski
prof. Przemysław Pałka

 

WYNIKI KONKURSU

Chóry seniorów

Dyplom Srebrny
Chór Frontowe Drogi Koszalin ; Dyrygent: Franciszek Huruk
Chór Wojtana Koszalin ; Dyrygent: Winfred Wojtan
Dyplom Złoty i Nagrodę Główną
Chór Soli Deo Nakło nad Notecią ; Dyrygent: Michał Gacka

Chóry dorosłe

Dyplom uczestnictwa
Chór Kameralny "Cantore Pasja" Płoty ; Dyrygent: Michał Felsztukier
Dyplom Brązowy
Chór Sonores Świdwin Dyrygent: Bolesław Kurek
Chór Żeński Gaudeamus Wejherowo ; Dyrygent: Agata Jasińska
Dyplom Srebrny
Chór Koszalin Canta CK 105 Koszalin Dyrygent: Ewa Szereda
Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego "Academia Musica" Słupsk ; Dyrygent: Jolanta Otwinowska
Dyplom Złoty
Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Szczecin ; Dyrygent: Iwona Wiśniewska-Salamon
Chór Kameralny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Koszalin ; Dyrygent: Kamil Szafran
Dyplom Złoty i Nagrodę Główną
Chór Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego Szczecin Dyrygent: Jacek Kraszewski

Chóry szkolne

Jury nie przyznało nagrody głównej

Dyplom Srebrny
Chór Dysonans Koszalin ; Dyrygent: Ewa Szereda
Międzyszkolny Chór Dominanta Mścice ; Dyrygent: Bożena Cienkowska

 

KONCERTY

29.05 (niedziela), godz. 17:00 - Koncert galowy laureatów

O nas

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury powstała w Koszalinie w 2015 roku. Działalność prowadzi głównie w sferze sztuki, muzyki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Przy realizacji poszczególnych projektów współpracujemy z lokalnymi instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami.
Celem Fundacji jest popieranie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, szczególnie w dziedzinach artystycznych oraz nauki języków obcych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • promocję dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych
 • organizowanie lub udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza muzyków,
 • promowanie osób uzdolnionych muzycznie i zespołów muzycznych w kraju i za granicą,
 • organizowanie konferencji, seminariów, festiwali, szkoleń, warsztatów, koncertów, występów, spotkań promocyjnych i kulturalnych, wystaw, wernisaży prac w kraju i za granicą,
 • propagowanie rozwoju innych form edukacji, szczególnie w zakresie edukacji muzycznej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie działań wspomagających edukację,
 • fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
 • organizowanie kursów i wyrównawczych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
 • działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).
Do pobrania Statut Fundacji

Kontakt

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką* sa wymagane


Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury "Koliber"

Al. Monte Cassino 14/64, 75-412 Koszalin
NIP 6692525809
REGON 362893658
KRS 000058368

Email: kontakt@fweik.org
Telefony: +48 696 454 419

Konto bankowe: IBAN PL26 1140 2004 0000 3202 7657 8031
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK